Σεμινάριο (webinar)

Παρουσίαση

του νέου

 Κανονισμού Διαιτησίας 2021

του ICC

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

17:00-18:30

Register now